Ο Κωστής Παλαμάς κατάγεται από την μεγάλη μεσολογγίτικη γενιά των Παλαμάδων. Γεννήθηκε στην Πάτρα στις 13 Ιανουαρίου 1859, όπου υπηρετούσε τότε ο πατέρας του ως δικαστικός. Γονείς του ήταν ο Μιχαήλ Παλαμάς και η Πηνελόπη Πεταλά. Αδελφοί του ο Χρήστος