Προσωπικά αντικείμενα

Αναφέρουμε ορισμένα μόνον αντικείμενα από τα φυλασσόμενα ή εκτιθέμενα στις αίθουσες του Ιδρύματος, ενδεικτικά της ποικιλίας των διαφόρων κατηγοριών. Υπάρχουν, λοιπόν, μεγάλα αντικείμενα, όπως η γνωστή κουνιστή πολυθρόνα του, όπου συνήθιζε να αναπαύεται ο ποιητής [15]. Αυτή έχει διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση, ώστε ο επισκέπτη