Σκοπός

Κύριος σκοπός του «Ιδρύματος Κωστή Παλαμά» είναι η συναγωγή και διαφύλαξη του έργου του Ποιητή, τόσο σε έντυπη όσο και σε χειρόγραφη μορφή. Αυτή η μοναδική στο είδος της κληρονομιά οδηγεί στη νέα πλήρη και συστηματική έκδοση των Απάντων του Παλαμά, μεγάλο μέρος της οποίας έχει ήδη πραγματοποιηθεί, με τη συνεργασία πολλών ακαδημαϊκών δασκάλων και επιστημόνων. Με τον τρόπο αυτόν, αλλά και με την ψηφιοποίηση του Αρχείου, με τη συγκέντρωση της παλαμικής βιβλιογραφίας, με την οργάνωση συνεδρίων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, με την προκήρυξη φιλολογικών και μουσικών διαγωνισμών, το Ίδρυμα συμβάλλει καθοριστικά στη μελέτη και την προβολή του έργου του Ποιητή. Παράλληλα, η έδρα του Ιδρύματος λει