ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
“ΠΑΛΑΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024, ώρα 18.00: Ο κριτικός Παλαμάς.

Θεοδόσης Πυλαρινός, Ομ. Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Ιονίου Πανεπιστημίου.
Γεν. Γραμματέας του “Ιδρύματος Κωστή Παλαμά”.

Τετάρτη 22 Μαΐου 2024, ώρα 18.00:

(α) Ο “Τάφος” και ο κύκλος του θανάτου.
Νικόλαος Καλοσπύρος, Δρ Φιλολογίας
(β) Η “Τρισεύγενη”.
Δέσποινα Δούκα, Δρ Φιλολογίας, Λυκειάρχης.
Μέλος της Δ.Ε. του “Ιδρύματος Κωστή Παλαμά”.

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024, ώρα 19.00: “Η Ποιητική μου”.

Γιώργος Ανδρειωμένος, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Μέλος της Δ.Ε. του “Ιδρύματος Κωστή Παλαμά”.

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024, ώρα 19.00: Εισαγωγή στην ποίηση του Παλαμά.

Κωνσταντίνος Κασίνης, Ομ. Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ
Πρόεδρος του “Ιδρύματος Κωστή Παλαμά”.

Oι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα «Κωστής Παλαμάς»
του Μεγάρου του Φ.Σ. Παρνασσός.
Διοργάνωση: Φ. Σ. Παρνασσός σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Κωστή Παλαμά»